Weer naar huis

Alle bevindingen worden genoteerd in de computer.

Er worden afspraken gemaakt en misschien krijg je een recept mee.

Soms is het nodig dat je wordt opgenomen, maar meestal kan je gewoon weer naar huis.

terug