Weer naar huis

Als de verpleegkundige vindt dat je voldoende bent opgeknapt mag je na ongeveer 3 uur naar huis. Ook kan het zijn dat de arts nog langskomt.

 Je krijgt een controleafspraak en belangrijke informatie mee, bijvoorbeeld hoeveel pijnbestrijding je mag hebben.

terug