Nieuws

  • Kinderen ontvangen BeterBoek bij opname

    Kinderen ontvangen BeterBoek bij opname

    Als kinderen in het Bravis ziekenhuis worden opgenomen, ontvangen ze het 'BeterBoek'. Het BeterBoek laat kinderen spelenderwijs kennis maken met ons ziekenhuis.

  • KinderAdviesRaad

    KinderAdviesRaad

    Het Bravis ziekenhuis heeft een KinderAdviesRaad (KAR). De raad gaat meehelpen aan het bouwen aan optimaal kindgerichte zorg in het ziekenhuis.