Bezoektijden

Wil je op bezoek komen? Dan kan.

Je bent van harte welkom tussen 8.00 en 20.00.

Per keer mogen er 2 mensen op bezoek komen.

Ouders/ verzorgers zien wij niet als bezoek en mogen in principe gewoon bij hun kind zijn wanneer zij dit willen.

1 ouder/ verzorger mag bij het kind blijven slapen.

 

 

Soms vindt de specialist of verpleegkundige het beter om minder bezoek of helemaal geen bezoek toe te laten. In dat geval worden er afspraken gemaakt met de ouders en kinderen wanneer bezoek wel mogelijk is.

In verband met de veiligheid is de afdeling gesloten tussen 20.30 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Wilt u binnen deze tijd de afdeling op, dan kunt u aanbellen. U wordt dan te woord gestaan door een medewerker van de afdeling. 

N.B. Op de kinderdagverpleging, afdeling G2, is geen mogelijkheid tot bezoek, Ook niet voor broertjes en zusjes.