Veiligheid

Patiëntveiligheid, wat mag u verwachten en wat kunt u doen?

Er is sprake van patiëntveiligheid wanneer patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling.

Samen met u proberen we van de afdeling een zo veilig mogelijke omgeving te maken.

Op de eerste plaats voor uw kind en uzelf maar ook voor alle anderen die op de afdeling werken en rondlopen.

Bij het woord veiligheid moet u bijvoorbeeld denken aan veilige materialen en apparatuur maar ook aan het geven van de juiste medicijnen, het voorkomen van vallen, het verwisselen van gegevens, het waarborgen van privacy en ga zo maar door.

Wij als ziekenhuis doen er alles aan om ervoor te zorgen dat op al deze gebieden de veiligheid zo goed mogelijk geborgd is. Maar ook u speelt hierin een belangrijke rol. Dus zorg ervoor dat de artsen en medewerkers over alle relevante informatie van uw kind beschikken. Mocht u dingen zien of horen waarbij er vragen over de veiligheid rijzen, maak ons er dan zeker attent op. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor een zo veilig mogelijk leefklimaat.

Video's

Hieronder vindt u twee filmpjes over het 'Shaken Baby Syndroom'


Bron: Eric van Maanen                                                                                                        

     
 Bron: Naviva Kraamzorg  

                                                               

Hieronder kunt u lezen wat u als ouder zelf kunt doen, vanaf het moment van voorbereiding thuis tot en met het ontslag en de nazorg. Maar ook waar vanuit het ziekenhuis aandacht aan wordt besteed.

Voorbereiding thuis

 • Zorg voor een actuele medicijnlijst en breng vooraf toegestuurde informatie vanuit het ziekenhuis mee. Breng ook een ID en zorgpas van uw kind mee.
 • Maak gebruik van Mijn Bravis voor inzage in het dossier van uw kind.
 • Kom, indien mogelijk, niet alleen naar het ziekenhuis. Een extra mond, paar ogen, oren en handen kan van pas komen.
 • Bent u ziek of herstellende van een infectie? Overweeg dan of u zelf, óf een vervanger, meegaat naar het ziekenhuis.

Onderzoek en diagnose

 • Naast bovenstaande tips, is het van belang om bij aanmelding uw persoonsgegevens en die van uw kind te controleren.
 • Informeer de arts zo goed mogelijk, noteer wat er verteld wordt en vraag zo nodig om verduidelijking. (begrijp ik wat is afgesproken, wat de alternatieven zijn en wat er hierna gaat gebeuren?)
 • Let bij een ziekenhuisbezoek op uw eigen hygiëne ter voorkoming van infectieverspreiding.
 • Een onveilige situatie? Bespreek dit dan met de zorgverlener.

Dag- en meerdaagse opname.

 • Komt uw kind voor een (dag)opname, neem dan van tevoren de toegestuurde informatie goed door.
 • Zorg dat uw kind zo fit mogelijk is.
 • Zorg ervoor dat hulp die eventueel nodig is na ontslag (denk ook aan hulpmiddelen) is geregeld.
 • Geef het meteen aan, wanneer dingen niet duidelijk zijn. Zorg dat u weet wie uw hoofdbehandelaar en aanspreekpunt is.
 • Controleer het polsbandje op de juiste gegevens van uw kind.
 • U als ouder/ verzorger bent een belangrijke schakel tussen uw kind en de zorgverleners. Het is belangrijk dat u meedenkt, signaleert en dingen bespreekbaar maakt. (denk hierbij aan pijn bij uw kind, veranderingen in de conditie van uw kind et cetera).
 • Bemerkt u onveilige dingen (bijvoorbeeld op de verpleegafdeling) geef dit dan direct aan.
 • Wees alert op zaken als valpreventie; denk bijvoorbeeld altijd aan de bedhekken.

Een operatie

 • U en uw kind zijn goed voorbereid en ingelicht over wat er voor, tijdens en na de ingreep gaat gebeuren. Ook ben u ingelicht over de risico’s.
 • Geef wederom aan wanneer dingen niet duidelijk zijn.
 • Controleer of de te opereren zijde gemarkeerd is met een speciaal hiervoor bestemde stift.
 • Net voor de ingreep zullen opnieuw vragen rondom identificatie worden gesteld, zo ook vragen over bijvoorbeeld allergieën.
 • Geef aan wanneer u de indruk heeft dat uw kind pijn heeft wanneer het hier zelf niet toe in staat is.
 • Bemerkt u onveilige dingen, geef dit dan direct aan.

Ontslag en nazorg

 • Instructies en adviezen voor thuis zijn bekend en voor u duidelijk terug te vinden (bijvoorbeeld in een folder of op de website).
 • Bespreek welke zorg thuis nodig is.
 • Maak onduidelijkheden bespreekbaar.
 • Contactgegevens zijn bekend. Ook weet u via welke weg u vragen kunt stellen wanneer na ontslag iets niet duidelijk is of u zorgen heeft.
 • Het is duidelijk welke medicatie er na ontslag moet worden gebruikt.

Wat mag u verwachten vanuit het ziekenhuis?

Een optimale veiligheid creëren we samen. Binnen Bravis is er veel aandacht voor dit thema. Naast alle zaken waar u zelf attent op kunt zijn, trachten we als ziekenhuismedewerkers een open en uitnodigende sfeer te creëren waarbij we zoveel mogelijk dingen bespreekbaar maken.

Naast aandacht voor de controle van de juistheid van gegevens, registratie, medicatie en dergelijke, besteden we ook veel aandacht aan de volgende zaken:

 • De arts zal doorloopt met u de klachten waarmee uw kind komt, geeft uitleg, bespreekt met u de verschillende opties en wat het vervolg zal zijn. Samen komt u tot een besluit waar u beiden achter kunt staan en geeft u toestemming voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. Dit is het zogeheten ‘informed consent’.
 • Incidenten worden gemeld via een speciaal ontwikkeld systeem (Veilig Incidenten Melden). Wanneer dit direct met uw kind en / of uzelf te maken heeft, worden de genomen maatregelen ook met u besproken.
 • Hygiëne en infectiepreventie. De medewerker zal hierover vragen stellen en zaken uitleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen voor uw kind.
 • Door middel van pijnscores wordt goed in de gaten gehouden of en zo ja, hoeveel pijn uw kind heeft. De oudere kinderen hebben hier uiteraard zelf een belangrijke rol in. Maar zeker bij een jong kind is ook uw observatie van belang. Vervolgens wordt in overleg gekeken of pijnmedicatie moet worden opgestart of opgehoogd.
 • Medewerkers dienen met respect om te gaan met de privacy van u en uw kind. Dit betekent dat bijvoorbeeld een artsengesprek plaatsvindt in een situatie waarin u zich prettig voelt.

Maar het allerbelangrijkste uitgangspunt voor een optimale veiligheid blijft in eerste instantie luisteren en overleggen.

Daarnaast letten we ook op praktische zaken; zo zijn alle stopcontacten op de afdeling beveiligd.

Veilige behandeling

Help mee aan een veilige behandeling van uw kind

Veilig slapen

Adviezen om je kind veilig te laten slapen

Veilige zorg

Wat kunt u zelf doen aan veilige zorg?